среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachety PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Projekotwanie ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Sztachety z plastyku na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu oraz proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do budowy ogrodzenie z PCV na plot i bramkę ze sztachetek potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy projektowane sztachety z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane plotki z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий